שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם וקטורים אלגבריים - חיבור חיסור וכפל בסקלר
   


דף סיכום להדפסה בנושא
וקטורים בהצגה אלגברית


    אנשים אחרים צפו גם ב ...
שיעור פרטי חינם זה
נצפה כבר 1943
פעמים.
שיעור פרטי חינם זה מסביר כיצד ניתו לבצע את פעולות החשבון הבסיסיות על וקטורים אלגבריים. בסרטון נראה כיצד אפשר לבצע חיבור של שני וקטורים בצורה אלגברית, חיסור של שני וקטורים בצורה אלגברית, וכפל של וקטור בסקלר. בנוסף, אפשר לראות דוגמה מסכמת שמשתמשת בפעולות אלו בתרגיל אחד.