שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם חקירת משוואה ריבועית - מיקום במערכת צירים
   


דף סיכום להדפסה בנושא
חקירת משוואה ריבועית ללא נוסחאות וויטה


    אנשים אחרים צפו גם ב ...
שיעור פרטי חינם זה
נצפה כבר 1277
פעמים.
בשיעור הזה אפשר ללמוד על הפשעת הפרמטרים a ודלתא על מיקומה של המשוואה הריבועית במערכת הצירים. בסרטון אפשר לצפות בהסברים בנושא ובדוגמא שממחישה כיצד יש לגשת לתרגיל עם שאלות בסגנון \"מתי יהיו כל ערכי הפונקציה חיוביים\" ועוד. גם בשיעור זה, ניתן להדפיס דף סיכום על נושא חקירת המשוואה הריבועית (ללא נוסחאות וויטה).