שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם חקירת משוואה ריבועית - מקרה קווי (לינארי)
   


דף סיכום להדפסה בנושא
חקירת משוואה ריבועית ללא נוסחאות וויטה


    אנשים אחרים צפו גם ב ...
שיעור פרטי חינם זה
נצפה כבר 1599
פעמים.
בסרטון הזה ניתן ללמוד על המקרה המיוחד הפרטי של מקרה לינארי בחקירת משוואה ריבועית - כלומר, מה קורה כאשר a=0. בשיעור יש הסברים על המקרה הלינארי וכן דוגמא שממחישה כיצד יש לטפל במקרה הקווי בשאלות וניסוחים שונים. שימו לב גם לדף הסיכום שניתן להדפסה על נושא חקירת המשוואה הריבועית (ללא נוסחאות וויטה).