שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם משוואות מעריכיות - חלק א'
   
    אנשים אחרים צפו גם ב ...
שיעור פרטי חינם זה
נצפה כבר 1246
פעמים.
שיעור זה מדגים כיצד אפשר להשתמש בחוקי החזקות כדי לפתור משוואה מעריכית. הדרך שמוצגת בדוגמאות שבסרטון הזה מתאימה לתרגילים בהם ניתן להגיע בעזרת חוקי החזקות למצב שבו הבסיס בשני האגפים של המשוואה הוא זהה ואז ניתן להמשיך את התרגיל על-ידי זה שמשווים את החזקות זו לזו.