שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם וקטורים - הצגה אלגברית - שאלון 35807