שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם משוואת הישר - שאלון 35807