שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם גיאומטריה של המישור לשאלון 35804