שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם חקירת פונקציה לשאלון 35806